کانال "بنیاد جهانی آکادمیک استاد پروفسور دکتر علیرضا یلدا در دانش پزشکی "

ژوهشگران، فرهیختگان و استادان گرانقدر دانش پزشکی

بدینوسیله به آگاهی می‌رسد کانال "بنیاد جهانی آکادمیک استاد پروفسور دکتر علیرضا یلدا در دانش پزشکی " با هدف نگاهداشت و گسترش راه و منش دانشی و اخلاقی شخصیت برجسته ی دانشمند انساندوست، استاد استادان پروفسور علیرضا یلدا (مکتب یلدا) و همچنین آگاهی رسانی از فعالیت های این بنیاد با نشانی
https://t.me/ipyaf
راه اندازی شده است.
از تمامی علاقمندان جهت پیوستن به این کانال پزشکی و همچنین نشر آخرین دست آوردها و یافته های علمی و پژوهشی کاربردی در زمینه های علوم پایه و بالینی، اخلاق و تاریخ پزشکی دعوت به همکاری می شود. خواهشمند است چکیده ی یافته های علمی و کاربردی را به زبان های پارسی یا انگلیسی و یا در صورت تمایل به هر دو زبان پارسی و انگلیسی به ادمین کانال ارسال بفرمایید. مقالات دریافتی پس از داوری علمی توسط شورای علمی بنیاد و پذیرش آن بنام نویسندگان مقاله انتشار خواهد یافت.

پروفسور علیرضا رنجبر
رئیس بنیاد جهانی آکادمیک استاد پروفسور دکتر علیرضا یلدا در دانش پزشکی (میراث مکتب پروفسور یلدا)

مقالات دیگر...

اطلاعات تماس