سال و محل تولد :

۱۳۰۹ تهران

رشته تخصصی :

پزشکی (بیماریهای عفونی)

فعالیت ها :

گذراندن دوران تحصیلی تا اخذ دیپلم در تهران

ورود به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۰

فارغ التحصیلی در سال ۱۳۳۶ و گذراندن دوره تخصصی بیماریهای عفونی و اشتغال به کار در بیمارستان امام خمینی (ره)

عضویت در هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و تحقیق و تدریس در دانشگاه ها و نظارت بر روی تألیف پایان نامه ها و ترجمه کتبی علمی

ارتقاء به رتبه استادی دانشگاه تهران

ارتقاء به رتبه استادی دانشگاه تهران 

عضویت در هیئت تحریریه نشریه های معتبر علمی

عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 

 برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه پزشکی (بیماریهای عفونی) در نخستین همایش چهره های ماندگار سال ۱۳۸۰

آثار :

۱. درمان بیماریهای عفونی: در شش جلد کتاب در زمینه پزشکی و درمان بیماریهای عفونی

۲. همکاری در تدوین 5 مقاله بین‌المللی

۳. نکته‌ها در زمینه اخلاق پزشکی: که اخلاق پزشکی را به شکل اندرزهایی اخلاقی و حرفه‌ای به پزشکان و همکاران خود نگاشته است.

۴. ترجمه کتب پزشکی : تاکنون دهها کتاب پزشکی زیر نظر ایشان به فارسی ترجمه یا نگارش شده است.

 

کتب و مقالات 

استاد ، مولف 17 كتاب در زمینه های دانش و اخلاق پزشكی، درمان بوده كه نمونه هایی از آن به شرح ذیل است:

1- نكته ها در 2 جلد 

2- كتاب بیماری های عفونی ویروسی و باكتریال (دوجلد) 

3- كتاب بیماری های قارچی داخلی (سیستمیك) 

4- كتاب چكیده و نوشتجات پزشكی (دوجلد)

5- نظارت بر تعدادی از كتاب های ترجمه شده نظیر هاریسون، سیسیل 

6- پایان نامه ها و مقالات بالغ بر 100 مورد   

7-نکته‌ها در زمینه اخلاق پزشکی: که اخلاق پزشکی را به شکل اندرزهایی اخلاقی و حرفه‌ای به پزشکان و همکاران خود نگاشته است.

8- ترجمه کتب پزشکی : تاکنون دهها کتاب پزشکی زیر نظر ایشان به فارسی ترجمه یا نگارش شده است.

از این آثار در حیطه ادب، می توان به كتاب "نكته ها" اشاره داشت كه در رابطه با پند و اندرز و جملات  آموزنده بزرگان است.

 

سوابق علمی و عملی:

عضو دائمی بورد پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران؛ عضو هیئت علمی مجلات Acta Medica Iranicaو مجله دانشكده  پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران؛ ویراستار مجله علمی پژوهشی سازمان نظامپزشكی جمهوری اسلامی ایران؛ كمیته بازبینی ارتقای اعضای هیئت علمی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

تقدیر نامه ها :

اطلاق پدر بیماریهای عفونی ایران از طرف دانشگاه علوم پزشكی تهران؛ استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكی تهران؛ دریافت بیش از 20 جایزه برای خدمات و همكاریهای برجسته ایشان؛ نامگذاری مجله دانشکده پزشکی دانشگاه زنجان به افتخار پروفسور یلدا؛ تاسیس "بنیاد آكادمیك جهانی پروفسور یلدا در دانش پزشکی" به پاس خدمات برجسته ایشان در عرصه آموزش و پژوهش

اطلاعات تماس