دكتر جعفريان، بر ضرورت توجه پزشكان به طب جامع نگر تاكيد كرد

جشنواره پنجمين كنگره بين‌المللي تازه‌ترين دستاوردهاي پژوهشي در دانش پزشكي، شامگاه چهارشنبه 16 مهرماه 93 با حضور دكتر جعفريان، رئيس دانشگاه، دكتر يلدا استاد پيشكسوت، دكتر رنجبر، رييس بنياد آكادميك جهاني پروفسور يلدا، دكتر بهادري، دكتر گتميري و دكتر سيد احمديان به ترتيب رييس، قائم‌مقام و دبير دفتر دانش‌آموختگان و جمعي از اساتيد پزشكي داخل و اساتيد ايراني مقيم آلمان، سوئيس و آمريكا در تالار ابن‌سيناي دانشكده پزشكي برگزار شد.


دكتر علي جعفريان رئيس دانشگاه در جشنواره پنجمين كنگره بين‌المللي تازه‌ترين دستاوردهاي پژوهشي در دانش پزشكي، به اهميت تقدير از برگزيدگان در دانشگاه اشاره كرد و اظهار داشت: رشد و توسعه دانش پزشكي خصوصاً با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با فناوري هاي نوين پيدا كرده بسيار خيره كننده است و روزي نيست كه شاهد دستاوردهاي جديد در يكي از عرصه هاي طب نباشيم كه البته به روز بودن تنها با رصد كردن اين دستاوردها و توسعه ارتباطات امكان پذير خواهد بود. 
وي در ادامه به بيان برخي پرسش هاي مختلف در دانش پزشكي پرداخت و يادآور شد: آيا تخصصي شدن رشته هاي پزشكي كه با وابستگي و احتياج به ابزارهاي پيشرفته همراه است براي جامعه و درمان مردم مفيد است؟ آيا بايد براي تشخيص همه بيماري ها از دستگاه هاي پيشرفته استفاده كرد؟ براستي مرز و سقف استفاده از فناوري درعلوم پزشكي كجاست؟
رئيس دانشگاه خاطر نشان كرد: با تخصصي شدن درمان، پزشكان از جامع نگري فاصله مي گيرند و علاوه بر آن بدون ابزار داراي فناوري پيشرفته قادر به انجام عمل هاي جراحي نيستند.
وي گفت: قطعاً هر عملي را در هر جا نمي توان انجام داد، بايد بين استفاده از فناوري هاي نوين در پزشكي و تربيت جراحان عمومي تعادل برقرار كنيم تا بتوانيم به هدف اصلي طبابت كه درمان مردم بدون تحميل هزينه هاي اضافي است، برسيم.
دكتر جعفريان در ادامه با بيان اين قصد مخالفت با فناوري را ندارم، تصريح كرد: رشد سريع فناوري زير مجموعه هاي زيادي براي رشته هاي پزشكي بوجود آورده است و عمل هاي جراحي بسياري با كمك تجهيزات پزشكي انجام مي شود و تخصص هاي پزشكي به سمت جزيي نگري پيش مي رود.
وي در ادامه پيرامون روند سريع فوق تخصصي شدن حوزه هاي مختلف پزشكي و دور شدن آن از طب جامع نگر همچنين حاكميت فزاينده تكنولوژي بر پزشكي توضيحاتي ارائه داد و پيشنهاد كرد اين موضوع طي نشستي در كنگره سال آينده به بحث و نقد گذاشته شود.
رييس دانشگاه خاطر نشان كرد: اميدوارم حركت شايسته بنياد آكادميك جهاني پروفسور دكتر يلدا در دانش پزشكي، همچنان تداوم داشته باشد و الگويي براي دانش آموختگان فرهيخته علوم پزشكي باشد.

منبع: روابط عمومی

اطلاعات تماس