حیطه های کنگره استاد یلدا

به منظور ارتقای سطح دانش پزشکی و تشویق پژوهشگران و پزشکانی که در عرصه سلامت جامعه تلاش می کنند، هرساله همزمان با مراسم اختتامیه کنگره، بنیاد علمی جهانی دکتر یلدا در جشنواره ای از دانشمندان برتر علوم پایه و بالینی که به دبیرخانه کنگره معرفی شده اند با اهداء نشان بین المللی دکتر یلدا تقدیر می کند، این تقدیر شامل شش حیطه زیر می باشد:

  بالاترین نشان

 این مدال به افرادی که پایه گذار رشته ای در علوم پزشکی بوده و با فعالیت و یا خدمات ویژه ای در عرصه علوم بهداشتی انجام داده اند و یا تحقیقات و نوآوری در سطوح ملی و بین المللی داشته اند که نتیجه آن سالها در خدمت بیماران قرار گرفته تعلق می گیرد.

 حیطه استاد برجسته

این جایزه به افرادی که دارای 4 شاخص زیر باشند تعلق می گیرد:

-          داشتن رتبه استاد تمامی در دانشگاه

-          رضایت دانشجویان و دستیاران از نحوه تدریس و رفتار آنها

-          رضایت دانشگاه از فعالیت علمی ، آموزشی و پژوهشی

-          انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی برجسته

 حیطه مسئولیت اجتماعی در پزشکی و بهداشت

این جایزه به افراد یا موسساتی که کار ویژه ای در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در حوزه پزشکی و بهداشت به صورت عام المنفعه  داشته اند تعلق می گیرد.

حیطه اختراع و نوآوری

این جایزه به افرادی که ثبت اختراع از طریق سازمان های مربوطه داشته و یا در راستای خدمات بهداشتی درمانی به جامعه ، روشهای جدیدی ارایه کرده باشند تعلق خواهد گرفت.

حیطه فرهنگ و هنر

این جایزه به پزشکانی که علاوه بر فعالیت درمانی و آموزشی خود در ارتباط با فرهنگ و هنر ایرانی فعالیت مثبتی داشته باشند، تعلق می گیرد.

حیطه محقق جوان

جوانان دانشجو و یا زریدنت که در کنار فعالیت های بالینی خود دارای تحقیقات، مقالات، و فعالیت های علمی باشند. البته فعالیت های دانشجویان باید از سوی روسای بخشها مورد تایید باشد. از نظر رفتار، نظم در کارها، رسیدگی به بیمار، اخلاق پزشکی، کوشش در جهت رفع مشکلات بیمار) شرط سنی برای این حیطه 30 سال درنظر گرفته شده ولی فعلا تا 35 سال محدوده تحمل وجود دارد.

Contract us