یلدای ماندگار اولین مراسم یادبود استاد فقید دکتر علیرضا یلدا

بدانیم که خوشبختی هر فرد در خوشبختی دیگران نهفته است و همه ایمان به پندار و گفتار و کردار نیک داشته باشیم و بدانیم که تنها با تکنولوژی نمی‌توان راحت و خوشبخت زندگی کرد بلکه بشر نیاز به عشق و دوست داشتن دارد و باید دانست که خلق شده ایم که همه را دوست بداریم و در صدد خوشبخت کردن دیگران باشیم زیرا همه در حکم واحدیم و بطرف وحدت می‌رویم.

« بخش هایی از نامه ی زنده یاد استاد استادان ، علامه حکیم دکتر علیرضا یلدا به شاگرد و مریدش علیرضا رنجبر ، اول مهرماه ١٣٧٣ خورشیدی »

یکسال پیش در شب یلدا و در زایش نور و روشنایی، دانش مرد انساندوستی از تبار پاکان ره به جهانی دیگر برگرفت. آنچه به جای گذاشت مهر و مهربانی و اندیشه های ژرف و دانشی بی پیرایه برای خدمت به انسان ها بود. انسان والایی که «من» را نمی شناخت و آنچه بدان باور داشت «ما» بود. او پزشکی و دانش و عشق و مهر و خرد را معنا شد و پیامش برای اهل خرد شیوه ی زندگی جاودان.
هر چند سفرش و جدایی از او بسیار سخت و دشوار است اما پیامش و اثرش مایه ی شادی و امید برای ساختن زندگی سعادتمند انسانی است.
روان بلند این اسطوره ماندگار پزشکی معاصر ایران شاد و یادش همیشه گرامی و جاودان ، بدین آرزو و امید که راهش پررهرو باشد.

پروفسور علیرضا رنجبر
٣٠ آذرماه ١٣٩٧ خورشیدی، ٢١ دسامبر ٢٠١٨ میلادی
بن‌‌‌‌- آلمان

اطلاعات تماس