کانال "بنیاد جهانی آکادمیک استاد پروفسور دکتر علیرضا یلدا در دانش پزشکی "

ژوهشگران، فرهیختگان و استادان گرانقدر دانش پزشکی

بدینوسیله به آگاهی می‌رسد کانال "بنیاد جهانی آکادمیک استاد پروفسور دکتر علیرضا یلدا در دانش پزشکی " با هدف نگاهداشت و گسترش راه و منش دانشی و اخلاقی شخصیت برجسته ی دانشمند انساندوست، استاد استادان پروفسور علیرضا یلدا (مکتب یلدا) و همچنین آگاهی رسانی از فعالیت های این بنیاد با نشانی
https://t.me/ipyaf
راه اندازی شده است.
از تمامی علاقمندان جهت پیوستن به این کانال پزشکی و همچنین نشر آخرین دست آوردها و یافته های علمی و پژوهشی کاربردی در زمینه های علوم پایه و بالینی، اخلاق و تاریخ پزشکی دعوت به همکاری می شود. خواهشمند است چکیده ی یافته های علمی و کاربردی را به زبان های پارسی یا انگلیسی و یا در صورت تمایل به هر دو زبان پارسی و انگلیسی به ادمین کانال ارسال بفرمایید. مقالات دریافتی پس از داوری علمی توسط شورای علمی بنیاد و پذیرش آن بنام نویسندگان مقاله انتشار خواهد یافت.

پروفسور علیرضا رنجبر
رئیس بنیاد جهانی آکادمیک استاد پروفسور دکتر علیرضا یلدا در دانش پزشکی (میراث مکتب پروفسور یلدا)

اطلاعات تماس